Windows 8.1 ma dobrze znany Ci pulpit z paskiem narzędzi i przyciskiem Start, a także piękny, nowy ekran startowy, który możesz dostosować za pomocą ulubionych aplikacji, kontaktów i stron internetowych, aby zawsze mieć pod ręką to, co najważniejsze.

Zyskujesz również przestrzeń dyskową w chmurze zapewniającą stały dostęp do Twoich zdjęć i plików, piękną pełnoekranową przeglądarkę Internet Explorer 11, wyjątkową kolekcję wbudowanych aplikacji, takich jak Zdjęcia i Poczta, oraz jeszcze więcej aplikacji dostępnych w Sklepie Windows. I to dopiero początek.

Od 1 października 2013 r. obowiązywać będą nowe regulacje w zakresie ewidencjonowania przy zastosowaniu kas fiskalnych, wprowadzające m.in. nowe wymogi odnośnie wystawiania paragonów. W szczególności obowiązek umieszczenia na nich numeru NIP nabywcy, czy zamieszczenia nazwy towaru lub usługi pozwalającej na ich jednoznaczną identyfikację.

Zmiany wynikają z rozporządzenia ministra finansów z 14 marca 2013 r., które faktycznie obowiązuje od 1 kwietnia 2013 r., ale jeszcze do 30 września 2013 r. ustawodawca pozostawił podatnikom możliwość prowadzenia ewidencji oraz zapewnienia spełnienia warunków używania kas, zgodnie z przepisami obowiązującymi przez dniem wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych. Oznacza to, że podatnicy będą mieli obowiązek prowadzenia odrębnej ewidencji zgodnie z wymogami rozporządzenia dopiero od 1 października 2013 r.

Obowiązujące od 1 kwietnia br. nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadziło ważne zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i - tym samym - wywołało lawinę komentarzy i wątpliwości interpretacyjnych. Resort uspokaja jednak - nowelizacja przepisów nie spowoduje dużej rewolucji w tym obszarze, szczególnie przez wzgląd na fakt, iż przedsiębiorcy na wprowadzenie ich w życie mają aż pół roku (modyfikacje zaczną obowiązywać w pełni od 1 października 2013 roku), a ponadto rzeczone zmiany stanowią jedynie doprecyzowanie lub uszczegółowienie uregulowań obowiązujących do 31 marca.