Obowiązujące od 1 kwietnia br. nowe rozporządzenie Ministerstwa Finansów wprowadziło ważne zmiany w zakresie ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej i - tym samym - wywołało lawinę komentarzy i wątpliwości interpretacyjnych. Resort uspokaja jednak - nowelizacja przepisów nie spowoduje dużej rewolucji w tym obszarze, szczególnie przez wzgląd na fakt, iż przedsiębiorcy na wprowadzenie ich w życie mają aż pół roku (modyfikacje zaczną obowiązywać w pełni od 1 października 2013 roku), a ponadto rzeczone zmiany stanowią jedynie doprecyzowanie lub uszczegółowienie uregulowań obowiązujących do 31 marca.

Które kasy do wymiany?

Informacją istotną dla przedsiębiorców zobowiązanych do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej jest fakt, iż - jak wynika z wyjaśnienia MF - nie muszą oni wymieniać urządzeń, które nie pozwalają na dostosowanie się do nowych przepisów. Jeżeli sprzęt umożliwia obecnie prawidłowe ewidencjonowanie sprzedaży, przedsiębiorca może z niego korzystać aż do czasu jego zużycia. Istotne jest natomiast, aby sprzedaż była rejestrowana na kasie właściwej do profilu prowadzonej działalności, posiadającej odpowiednią pamięć. Wymóg ten jednak istniał jeszcze przed nowelizacją i nie powinien nikogo dziwić.

Wyjaśniając za MF - jeżeli przykładowo podatnik ma w sprzedaży 5 gatunków jabłek i wszystkie są w jednakowej cenie, może on zaprogramować na kasie nazwę “jabłka”. Jeżeli jednak sprzedaje np. ziemniaki i młode ziemniaki, przy czym oba towary maja inną cenę za kilogram, powinien identyfikować je oddzielnie. W nowych przepisach zawarty zapis, iż na paragonie fiskalnym powinna znaleźć się informacja pozwalająca na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi (par. 8 ust. 1 pkt 6). Nie jest jednak doprecyzowane, jak szczegółowe dane muszą znaleźć się na takim dokumencie. Sposób zapewnienia jednoznacznej identyfikacji klientowi zależy ściśle od asortymentu, jaki posiada podatnik, dlatego to on decyduje, jak wywiąże się z tego obowiązku. Co ważne, znowelizowane przepisy nie wykluczają możliwości stosowania skrótów, które dotychczas były często stosowaną praktyką. Jeżeli chodzi o konieczność zamieszczenia na żądanie nabywcy jego NIP na paragonie fiskalnym, z wyjaśnienia MF wynika, iż obowiązek ten będzie dotyczył jedynie kas, które posiadają taką funkcję. Najważniejsze jest, żeby kasa zapewniała prawidłowość rozliczeń podatnika. Kwestia nazwy towaru na paragonie.

Wystosowany przez Ministerstwo Finansów komentarz do wprowadzanych zmian uspokoił wielu przedsiębiorców związanych z ewidencjonowaniem sprzedaży za pomocą kas fiskalnych. Ich wcześniejsze obawy były słuszne, ponieważ ze znowelizowanych przepisów nie wynika jasno to, co resort chciał osiągnąć. Największą ulgę odczuli z pewnością ci, którzy szykowali się do pozbycia się posiadanej kasy, która technicznie uniemożliwia stosowanie nowych przepisów - w końcu zakup nowej, z zaawansowanymi funkcjami, to wydatek, na który bez mrugnięcia okiem mogą pozwolić sobie tylko nieliczni.

Doprecyzowanie przepisu dotyczącego nazwy towaru lub usługi na paragonie fiskalnym wynikało z niejednolitej praktyki stosowanej w tym względzie. Warto zaznaczyć, iż nieprawdą jest, że wcześniej akceptowane było prowadzenie ewidencji i stosowanie nazewnictwa bazującego jedynie na grupach towarowych niepozwalających na jednoznaczną identyfikację towaru lub usługi.


Impuls-IT działa na ternie: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Sosnowiec, Jaworzno, Krzeszowice i okolice; jak również w każdej innej miejscowości na terenie województw: Małopolskie i Śląskie.